En fördjupning med CW Lundberg

GångbrygganEn tolkning av Boverkets regler angående taksäkerhet (BFS 2011:26 BBR 19, § 8:24) är att småhus, villor, hus med fasadhöjd under 4 meter och som är utan så kallat fast arbetsställe, inte behöver någon som helst tillträdesled till taket eller möjlighet att förankra sig vid vistelse på tak, har fått stöd från enskilda personer på Boverket och anammats av framförallt av vissa småhustillverkare och småhusägare.

Det framgår dock i Boverkets regler att ”Regler för yrkesmässigt beträdande av tak ges ut av Arbetsmiljöverket”.

När då dessa småhus inte har någon som helst tillträdesled till tak eller på tak, och ej heller förankringsmöjlighet på tak, får dessa tak ej beträdas yrkesmässigt annat än att man använder antingen;

  • ställning från mark, kompletterat vid behov av arbetsplattform, fotstöd mm uppe på taket (ev även personlig fallskyddsutrustning), eller
  • skyddsräcken vid takfot/takkant och gavel, kompletterat vid behov av arbetsplattform, fotstöd mm uppe på taket (ev även personlig fallskyddsutrustning), eller
  • skylift (man får dock inte kliva ur en skylift), eller
  • personlig fallskyddsutrustning.

Det blir mycket besvärligt och innebär kraftiga fördyringar då en yrkesutövare ska utföra ett arbete på dessa tak. För att ta sig upp på taket och speciellt upp till takets nock, måste repteknik, eller ”Rope Access”, användas. Detta görs av specialutbildade så kallade ”reparbetare” med speciell utrustning. Man måste skapa en eller flera förankringspunkter uppe vid takets nock. Den första måste troligen skapas med hjälp av skylift eller att man kastar över ett rep som förankras på andra sidan byggnaden.

Tillsyn och underhåll, som krävs i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och av Boverket (BFR 2011:26, § 2:5), för att bibehålla byggnadens väsentliga egenskaper och förebygga skador från fallande snö och is, är mycket svårt att klara utan tillträdesleder till och på taket och förankringsanordning i nock. Även anordningar på taket ska hållas i gott skick. De flesta villaägare torde inte klara att utföra detta på egen hand. De som försöker t.ex. med lös stege och utan säkerhetsutrustning, utsätter sig för mycket stora risker. I en utredning ”Personskador i samband med snöskottning på tak” Rapport 147, Västerbottens läns landsting, visar det sig att ca 95 % av de som sökte akutvård efter snöskottning på tak gjorde detta på fritiden. Fallen var samtliga under 5 meter (småhus) och allvarligheten var högre än snöskoterolyckor och motorcykelolyckor.

Att vissa småhusfabrikanter bygger in denna uppenbart allvarliga risk i sina kunders kanske livs största investering är mycket anmärkningsvärt. Det blir säkert en mycket oangenäm överraskning för villaägaren den dag denne behöver hjälp av en yrkesutövare och tvingas betala stora summor för ställning, skylift, reparbete varje gång en åtgärd ska vidtas.

En yrkesutövare som vistas på ett tak utan godtagbart fallskydd kan efter årsskiftet 2014-2015 att drabbas av en sanktionsavgift på mellan 40.000:- och 400.000:- (beroende på företagets storlek), enligt Arbetsmiljöverket AFS 2014:26 – Byggnads- och anläggningsarbete.

 

cwl_cmyk

Boka en kostnadsfri riskanalys på:

Telefon: 0722-50 03 08 eller
E-post: mickael.stahl@sgbleckoplat.se

Välkommen!

Kontakta oss

Verkstadens adress
Fältmätargatan 9,
721 35 Västerås

 

Jens Ståhl
jens.stahl@sgplat.se
073-141 64 66

Mickael Ståhl
mickael.stahl@sgplat.se
0709-20 97 78

Kontakta oss för mer information och prisuppskattning

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande