Bostadsrättsföreningens ansvar

takbild-2

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens tekniska standard och säkerhet samt gällande lagar och regler följs. Dessutom har denne ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten.

 

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för att lagar och regler efterlevs. Finns en VD har denne det primära ansvaret men styrelsen har ett övergripande ansvar för att lagarna följs. Styrelsen har ett kollektivt ansvar, vilket betyder att varje ledamot även ansvarar för frågor som han/hon inte själv handlägger.

Boka en kostnadsfri riskanalys på:

Telefon: 0722-50 03 08 eller
E-post: mickael.stahl@sgbleckoplat.se

Välkommen!

Kontakta oss

Verkstadens adress
Fältmätargatan 9,
721 35 Västerås
Karta
E-post: mickael.stahl@sgplat.se
Telefon: 0709-20 97 78
Org.nr: 556885-7535

Kontakta oss för mer information och prisuppskattning

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande